Menu

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of juist is. Ons streven is de website zo actueel mogelijk te houden. Wij zijn niet aansprakelijk als er bij vergissing onjuiste, onvolledige of niet accurate informatie wordt verstrekt en de gevolgen daarvan.

Aansprakelijkheid
De woningcorporaties achter IkzoekeenhuisinEnschede.nl kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Het gebruik van informatie op deze site is voor risico van de gebruiker. Wij verzoeken je eventuele onjuistheden aan ons door te geven, zodat wij deze kunnen corrigeren.

Het staat de woningcorporaties achter IkzoekeenhuisinEnschede.nl vrij om informatie aan te passen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van (informatie op) onze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website verkregen is.

Beschikbaarheid
Iedereen die gebruik maakt van deze website is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar kan zijn. Hoewel de woningcorporaties achter IkzoekeenhuisinEnschede.nl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zullen treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie/functionaliteit.

Copyright
De volledige website is het exclusieve eigendom van de woningcorporaties achter IkzoekeenhuisinEnschede.nl. We geven de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiƫren en/of af te drukken, onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker zelf worden gebruikt, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie door derden.